Price € 240,00Excellentproduct #5773

W.K. Du Croix, 1881

Renkum

Images:small - large

Zeer gedetailleerde kaart in manuscript (pen) van Renkum en nabije omgeving met de Nederrijn. Links de grensscheiding tussen Wageningen en Renkum. Rechts de straatweg naar Arnhem en de Heelsumse Beek. Uiterst rechts papiermolen Het Fortuin. De kartograaf staat rechts onder vermeld: W.K. Du Croix. Links onder de kaart staat 'gezien 4 mei 1881' en daaronder een minder goed leesbare signatuur, vermoedelijk van de superieur van deze Du Croix. Rugzijde blank.
Hoogte 20 cm.; breedte 26 cm.