Price € 60,00Excellentproduct #581

Boxhorn, 1634

GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.

Images:small - large

S. GEERTRUYDENBERG. Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Linksboven titelcartouche met legenda. Rechtsboven stadswapen en schaalstokken.
Kopergravure, uitgegeven in 1634 te Amsterdam in TONEEL ofte BESCHRYVINGE Der Steden van HOLLANDT Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by MARCVS ZVERIUS BOXHORNIUS...
Hoogte: 16,5 cm. Breedte: 23 cm.