Price € 340,00Excellentproduct #5860

H Reding / FJ Weygand, 1838

Den Haag. Plan of The Hague.

Images:small - large

Nieuwe platte grond der Stad s' Gravenhage. Vervaardigd door H. Reding.
Nederlandse titel met uitgeversimpressum in ovaal links boven. Franse titel met eveneens het uitgeversimpressum in ovaal links onder. Schaalstok onder de kaart; kompasnaald rechts boven. Aan weerszijden van de kaart een kolom met uitvoerige legenda (1-90). Links in het Nederlands, rechts in het Frans. Rugzijde blank.
Handgekleurde litho, uitgegeven in 1838 te 's-Gravenhage door F.J. Weygand "Muzijk en Landkaarthandelaar van Z.M. den Koning". Kartograaf: H. Reding. Hoogte 30 cm.; breedte 42,3 cm.