Price € 80,00Excellentproduct #5889

D Allart, 1871

Amsterdam. Damrak.

Images:small - large

Amsterdam 1681. De Nieuwe - Brug.
Gezicht vanaf het IJ en het Open Havenfront op de Nieuwe Brug en de ingang van het Damrak.
Litho door F. Wilke & Zonen, uitgegeven in 1871 te Amsterdam door D. Allart in Amsterdam geschetst in Historisch-Romantische Tafereelen van af het begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd, George Willem Hendrik Panchaud.
Hoogte 14,4 cm.; breedte 18,7 cm.