Price € 45,00Excellentproduct #593

JL Terwen / GB van Goor, 1858

Gorinchem.

Images:small - large

GORINCHEM. VAN DEN KORENMOLEN BEOOSTEN DE DALEMPOORT TE ZIEN. Staalgravure door G.M. Kurz naar een tekening van Chr. Schüler. Uitgegeven in 1858 te Gouda door Gerrit Benjamin van Goor in Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Johannes Leonardus Terwen.
Hoogte: 13 cm. Breedte: 17,5 cm.