Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Oostenburg. Lijnbanen VOC en Admiraliteit.
Price € 100,00Excellentproduct #6020

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Oostenburg. Lijnbanen VOC en Admiraliteit.

Images:small - large

's Lands-en Oost Indische LYNBAANEN, op Oostenburg; naast de Werf vande Oost Indische Maatschappye. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,3 cm; breedte 19 cm.