Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Prinsengracht. Voormalig aalmoezeniersweeshuis. Gerechtshof.
Price € 95,00Excellentproduct #6034

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Prinsengracht. Voormalig aalmoezeniersweeshuis. Gerechtshof.

Images:small - large

't Groote ALMOESINIERS-Huys; op de Prinsze Gracht, by de Leidsche straat. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,8 cm; breedte 19,2 cm.