Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam.Singel. Hand- en Voetboogdoelen. UvA. Universiteitsbibliotheek.
Price € 80,00Excellentproduct #6035

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam.Singel. Hand- en Voetboogdoelen. UvA. Universiteitsbibliotheek.

Images:small - large

De HAND- en VOET-BOOGS DOELEN, op de Cingel, nevens de Vergaderplaats van de WEST INDISCHE Maatschappy.  
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 15 cm; breedte 19,3 cm.