Price € 60,00Excellentproduct #6037

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam.Lauriersgracht. Luthers Weeshuis.

Images:small - large

Het LUITERSCHE WEES-HUIS op de Lauwrier - Gracht, schuyns over het Catholeike Wees-huis. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,2 cm; breedte 18,7 cm.