Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Lijnbaansgracht. Geschut- en Klokgieterij
Price € 80,00Excellentproduct #6039

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Lijnbaansgracht. Geschut- en Klokgieterij

Images:small - large

GESCHUT- en KLOK- GIETERYE, aan den suyder hoek van de Ticchel straat, op de Baan gracht. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,5 cm; breedte 19,2 cm.