Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Keizersgracht. Seen to the Westerkerk.
Price € 110,00Excellentproduct #6043

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Keizersgracht. Seen to the Westerkerk.

Images:small - large

De KEYSERS GRACHT, ziende van de Schouburg naar de Wester-kerk. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 15 cm; breedte 18,6 cm.