Price € 50,00Excellentproduct #6045

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Sint Olofskapel.

Images:small - large

Oude zyds of St. Olofs Kapel. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 15 cm; breedte 19,5 cm.