Price € 90,00Excellentproduct #6046

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Prinsengracht. Deutzenhofje.

Images:small - large

Het DEUTZEN HOFJE op de Prinse Gracht, tusschen de Spiegel- en Vyselstraat; gesticht in het iaar 1695. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,5 cm; breedte 19,2 cm.