Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Herengracht. Seen from Utrechtse straat towards Amstel. The Oosterkerk.
Price € 110,00Excellentproduct #6057

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Herengracht. Seen from Utrechtse straat towards Amstel. The Oosterkerk.

Images:small - large

De HEERE-GRACHT; van de UITERSCHE-STRAAT, siende naar den AMSTEL. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,3 cm; breedte 19 cm.