Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Herengracht. From Leliegracht to Warmoesgracht.
Price € 110,00Excellentproduct #6058

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Herengracht. From Leliegracht to Warmoesgracht.

Images:small - large

Gesicht vande HEERE GRACHT; van de Lelie-gracht tot aan de Warmoes gracht.  
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,5 cm; breedte 19 cm.