Price € 50,00Excellentproduct #6062

P. Schenk, circa 1708

Amsterdam. Lauriergracht. R.K. Weeshuis.

Images:small - large

't ROOMS CATHOLIEIKE WEES-HUIS, op de Lawrier-Gracht by de Baan-Gracht; zynde aldus verniewt in 't Iaar 1701, enz. 
Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. 
Hoogte 14,4 cm; breedte 19 cm.