Price € 50,00Excellentproduct #6080

D Allart, 1871

Amsterdam. Haarlemmerpoort.

Images:small - large

Amsterdam 1649. De Haarlemmerpoort.
Litho door F. Wilke & Zonen, uitgegeven in 1871 te Amsterdam door D. Allart in Amsterdam geschetst in Historisch-Romantische Tafereelen van af het begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd, George Willem Hendrik Panchaud.
Hoogte 14,5 cm.; breedte 19 cm.