Price € 1150,00Excellentproduct #6125

P Kaerius, 1617

Groningen.

Images:small - large

Groninga Dominium.
Titelcartouche met schaalstok en wapen van Groningen midden onder. Rechts boven een gezicht op de stad Groningen. Links onder twee kostuumfiguren, een Gronings echtpaar gekleed in de mode van die tijd. Rechts onder uitgeversimpressum en datering. Rugzijde Latijnse tekst.
De kaart werd gegraveerd door Petrus Kaerius voor de uitgave van zijn atlas "Germania Inferior" in 1617. In totaal beleefde deze atlas met daarin deze kaart slechts drie edities: 1617 en twee edities 1622.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1617 te Amsterdam door Petrus Kaerius in zijn atlas Germania Inferior.
AFM.: hoogte 37,3 cm.; breedte 48,5 cm.