Price € 70,00Excellentproduct #6169

C Bouttats / J le Roy, 1730

Grave. Castle.

Images:small - large

Prospectus Veteris Castelli Graviae.
Kopergravure door Caspar Bouttats naar een tekening van J. van Croes. Uitgegeven in 1730 te 's-Gravenhage door Christiaan van Lom in Groot wereldlijk Tooneel des Hertogdoms Brabant, Jakob le Roy.
Hoogte 11,5 cm.; breedte 21 cm.