Price € 650,00Excellentproduct #6189

G Braun & F Hogenberg, 1588

Nijmegen. Bird's-eye plan.

Images:small - large

Noviomagum sive Noviomagum vulgo Nijmmegen (...). 
Bovenaan in het midden de Nederlandse titel Nymmegen.
Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief met opstanden van gebouwen en huizen. Titel in rolwerkkader rechts onder; stadswapen rechts boven, wapen van Gelderland links boven. Rugzijde Franse tekst.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1588 te Keulen in Civitates orbis Terrarum: Urbium praecipuarum totius mundi Liber tertius (...). Deel 3 Stedenboek Braun & Hogenberg.
Hoogte 33 cm; breedte 39,5 cm.