Price € 80,00Excellentproduct #6200

G Craeyvanger / Desguerrois & Co,, 1836

The Hague. Entrance from Delft direction

Images:small - large

Den Haag. Inkomen van de zyde van Delft. Entrée du côté de Delft.
Litho door Gijsbertus Craeyvanger. Uitgegeven door de steendrukkerij Desguerrois & Co. in 1836.
Hoogte (incl. titel) 17 cm.; breedte 20 cm.