Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Old man's house. UVA (University of Amsterdam)
Price € 90,00Very goodproduct #6207

P Fouquet, 1783

Amsterdam. Old man's house. UVA (University of Amsterdam)

Images:small - large

"HET OUDE MANNEN EN VROUWEN GAST-HUIS,  van het Z.Z. West naar het N.N.Oosten te zien. Opgedragen aan den Edelen Achtbaaren Heere Mr. JOAHIM RENDORP, (...) "
Titel eveneens in het Frans.
Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet -unior. Graveur: Jacobus van Schley; tekenaar: P.R. van Dijk. 

Hoogte 29,5 cm; breedte 43,5 cm.