Price € 670,00Very goodproduct #6210

J Danckerts, circa 1690

Holland.

Images:small - large

Comitatus Hollandiae tabula pluribus locis recens emendata a Justo Danckerts
Kaart van het graafschap Holland. Het westen boven. Titel in tekstbalk boven de kaart. Rechts boven cartouche met het wapen van Holland. In de Noordzee en in de Zuiderzee een windroos. Onderaan midden bescheiden cartouche met schaalstokken. Links onder in gedecoreerd kader een inzetkaartje van de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Rugzijde blank.
Hier en daar, hoofdzakelijk in de marge boven een lichte watervlek. Overigens uitstekend exemplaar. 
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven omstreeks 1680 te Amsterdam door Justus Danckerts.
Hoogte 45 cm.; breedte 54,2 cm.