Price € 90,00Excellentproduct #6228

W Hekking jr./ GW Tielkemeijer, 1869

Amsterdam. Amstel.

Images:small - large

BINNEN-AMSTEL.  WEESHUIS DER NEDERD. HERVORMDE DIAKONIE. DE DIAMANTSLIJPERIJEN.
Het Diaconie-weeshuis, Amstel 1. Links ingang Zwanenburgwal.
Deze prent is een schaarse variant op de meer bekende prent van Hekking waarop de omgeving ruimer is afgebeeld.
Kleurenlitho door P. Blommers naar een tekening van Willem Hekking jr. Uitgegeven in 1869 te Amsterdam door G.W. Tielkemeijer in Amsterdam in Schetsen door P.H. Witkamp. Teekeningen van W. Hekking jr.Tweede serie., P.H. Witkamp.
Hoogte 13,5 cm.; breedte 18,2 cm