Price € 180,00Excellentproduct #626

JA Colom, 1660

HOLLAND.

Images:small - large


LE COMTE DE HOLLANDE (...).
Kaart van het graafschap Holland. Het Westen boven. Titel linksonder; schaalstok onderaan; wapen van Holland omgeven door laurierkrans bovenaan; kompasroos met een tweetal scheepjes in de Noordzee. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1660 te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom in De Vyerighe Colom. Klaer vertoonende in vyftich onderscheydene curieuse caarten de XVII Nederlantsche Provincien (...).
Hoogte 15,5 cm.; breedte 22,8 cm.