Price € 290,00Excellentproduct #6265

I Tirion, 1763

South Africa.

Images:small - large

Kaart van het Zuidelykste gedeelte van Afrika of het Land der Hottentotten.
Kaart van Zuid-Afrika en (het grootste deel) van de buurlanden Namibië, Botswana, Zimbabwe en Mozambique.
Links onder in kader titel met uitgeversimpressum. Daaronder de schaalstokken. Boven de titel een windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1763 door Isaak Tirion te Amsterdam.
Hoogte: 33 cm; breedte 37 cm.