Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. The Haarlemmerpoort seen in northeastern direction from Singelgracht.
Price € 80,00Very goodproduct #6388

O. Dapper, 1663

Amsterdam. The Haarlemmerpoort seen in northeastern direction from Singelgracht.

Images:small - large

DE HAERLEMMER POORT. De Haarlemmerpoort gezien in noordoostelijke richting vanaf Singelgracht. Op de achtergrond de molens De Beer en De Vervanger. Kopergravure, uitgegeven in 1663 te Amsterdam in Historische Beschrijving der Stadt Amsterdam (...), Ollefert Dapper. 
Hoogte 18,5 cm; breedte 29 cm.