Catalogue > Maps Netherlands: 17 and 7 provinces > Map of the Seven United Provinces.
Price € 120,00Excellentproduct #6451

JC de Roeder, 1791

Map of the Seven United Provinces.

Images:small - large

Nieuwe Kaart van de VII Vereenigde Provintien, volgens de Nieuwste Waarneemingen opgemaakt.
Oude, antieke landkaart van de VII provinciën. Titelcartouche links boven. Schaalstok rechts onder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewichtige Vaderlandsche Afbeeldingen, te Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
Hoogte 18,3 cm; breedte 22 cm.