Price € 450,00Excellentproduct #6455

C Allard, 1697

Utrecht.

Images:small - large

Dominii Ultraiectini Tabula Accuratissima (...).
Kaart van de heerlijkheid (de huidige provincie) Utrecht. Het westen boven. Titelcartouche met onder meer het wapen van Utrecht links boven. Schaalstokken en uitgeversimpressum in cartouche rechts onder. Boven deze cartouche een kompasroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1697 te Amsterdam door Carolus Allard in Atlas Minor, sive totius terrarum orbis geographica delineatio.
Hoogte 46 cm; breedte 55,8 cm