Catalogue > World Maps > World. Pacific centered worldmap
soldVery goodproduct #6492

J Cook / C van Baarsel, circa 1784

World. Pacific centered worldmap

Images:small - large

Algemeene Kaart van de Ontdekkingen van Kapit. J. Cook gedaan op zyne drie togten met de koers van de schepen onder zyn bevel, door H. Robert Lieutenant in 's Konings zeedienst.
Oude, antieke wereldkaart met Australië, Nieuw-Zeeland en de Grote Oceaan in het centrum. Met weergave van de drie grote ontdekkingsreizen van James Cook. Titel boven de kaart. Rugzijde blank.
Op de vouwen enkele kleine reparaties aan verso. Verder uitstekend.
Handgekleurde kopergravure door C. van Baarsel. Uitgegeven omstreeks 1784 door Honkoop te Leiden en Allart te Amsterdam.
Hoogte 53 cm.;  breedte 86,5 cm.