Catalogue > Maps Asia and Australia > Indonesia. Banda Islands
Price € 240,00Excellentproduct #6603

F Valentijn, 1724

Indonesia. Banda Islands

Images:small - large

Nieuwe Caart der Eylanden van Banda.
Oude, antieke landkaart van de Banda-eilanden. Titel en uitgeversimpressum in ovaal kader links boven. Onderaan een kader met de schaalstok. Links en rechts kompasrozen. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1724-1726 te Dordrecht door Joannes van Braam en Gerard Onder de Linden in Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols (...), François Valentyn.
Hoogte 31 cm; breedte 41 cm.