Price € 90,00Excellentproduct #706

KF Bendorp, 1793

HARLINGEN. 's 'Lands Magazijn'

Images:small - large

s'LANDS MAGAZIJN TE HARLINGEN.

Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte: 16 cm. Breedte: 23,5 cm.