Price € 75,00Excellentproduct #880

KF Bendorp, 1793

MAARSSEN. Roomse Kerk en Synagoge.

Images:small - large


DE ROOMSCHE KERK TE MAARSSEN. / DE JOODSCHE KERK TE MAARSSEN.
Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte:16 cm. Breedte: 10 cm.