Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Haringpakkerstoren and Jan Rodenpoortstoren.
Price € 60,00Excellentproduct #98

KF Bendorp, 1793

Amsterdam. Haringpakkerstoren and Jan Rodenpoortstoren.

Images:small - large

DE JAN ROODEN-POORTS TOREN te AMSTERDAM. / DE HARING-PAKKERS TOREN te AMSTERDAM.
Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte 17 cm.; breedte 11 cm.