Price € 100,00Excellentproduct #995

JC Philips, 1756

Utrecht. Stadhuis. Dom Tower

Images:small - large

Het STADHUIS te UTRECHT.
Kopergravure uit 1756 door J.C. Philips. Tekenaar: Cornelis Pronk. Uitgegeven door Isaäk Tirion te Amsterdam. Hoogte: 17 cm. Breedte: 21 cm.